Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska od 1 września 2020 r. jest zaangażowana w działania projektu RoundBaltic, którego ogólnym celem jest zwiększenie dostępu do finansowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, transformacji energetycznej oraz OZE.

Projekt obejmuje działania w zakresie:

  • ustanowienia nowych oraz zmian obecnych ram wsparcia finansowania efektywności energetycznej (EE),
  • organizacji krajowych i regionalnych okrągłych stołów, na których wszystkie zainteresowane strony będą mogły zapoznać się z już wdrożonymi inicjatywami oraz będą mogły wnieść swój wkład w procesie kształtowania polityki regionalnej finansowania EE,
  • za pośrednictwem okrągłych stołów wspieranie działań w celu generowania inwestycji
    w zrównoważoną energię w docelowych obszarach efektywności energetycznej,
  • ustanowienia stałych struktur, ram i przestrzeni na dyskusję zainteresowanych stron w celu wspierania finansowania poprawy efektywności energetycznej.

 

Czas trwania projektu: 1 września 2020 – 31 sierpnia 2023