O nas

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa na rynku dolnośląskim w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego, projektowania, audytu energetycznego , sprzedaży autorskich program w komputerowych wspomagających projektowanie, oraz usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Nasze działania to wspomaganie realizacji energooszczędnych inwestycji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Usługi inwestycyjne oraz projektowe są skierowane do samorządów terytorialnych, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych inwestorów.

DAEiŚ zajmuje się kompleksowymi usługami związanymi z procesem inwestycyjnym i oferuje :

Opracowanie strategii i programów

 • opracowanie globalnych program w oszczędzania energii w gminie, w spółdzielni,
 • opracowanie założeń do plan w zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczna i paliwo gazowe w gminie,
 • analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii,
 • analizy potencjału oraz technicznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • wykonywanie wniosków o dofinansowanie lub dotacje,

Usługi procesu inwestycyjnego

 • nadzorowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego jako inżyniera kontraktu również w procedurze FIDIC
 • nadzory inwestorskie,
 • pozyskiwanie środków na inwestycje ekologiczne,
 • badania termowizyjne budynków,

Projektowanie architektoniczno – budowlane

 • projektowanie niskoenergetycznych ( pasywnych) budynków,
 • projektowanie zrównoważonych ekonomicznie i środowiskowo budynków,
 • projektowanie termomodernizacji istniejących budynków,
 • projektowanie termomodernizacji budynków zabytkowych,

Audyty energetyczne

 • wykonanie audyt w energooszczędnych dla potrzeb Ustawy termomodenizacyjnej,
 • wykonanie audyt w energooszczędnych w ramach innych środków dotacyjnych,
 • Wykonywanie szybkich ocen energetycznych budynku,
 • audyty energetyczne dla przemysłu,
 • audytu efektywności energetycznej dla białych certyfikatów,

Termowizja

 • opinie i ekspertyzy termowizyjne,
 • pomiary termowizyjne

Edukacja

 • prowadzenie seminariów, szkoleń
 • organizacja konferencji
 • prowadzenie portalu edukacyjnego www.cieplej.pl

Autorskie programy komputerowe służące do analiz finansowo – audytorskich:

 • CERTO – do optymalizacji oraz analizy energetycznej budynków,
 • Aterm – do wykonywania audytów termomodernizacyjnych oraz do audytów efektywności energetycznej,
 • Gapi – do analizy energetycznej stolarki budowlanej,
 • Rema – do wykonywania audyt w remontowych oraz do audyt w efektywności energetycznej,
 • Optima -do optymalizacji energetycznej budynków,

Współpraca

Jesteśmy ekspertami Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii,

 • Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Agencji Poszanowania Energii SAPE – Polska, dla realizacji wspólnych projekt w europejskich,
 • Współpracujemy z stowarzyszeniami i instytucjami:
 1. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 2. Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
 3. Dolnośląska Izba Architektów
 4. Wyższe uczelnie: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Częstochowska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu.
 5. Bank Ochrony Środowiska
 6. Bank Polska Kasa Oszczędności
 7. BNP Paribas
 8. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA)
 9. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
 10. Polski Klub Ekologiczny, Wrocław
 11. Eko – Unia, Wrocław
 12. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
 13. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii (BAPE)
 14. Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 15. Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

Braliśmy udział jako eksperci w wielu programach:

program Leader, e-TREAM, SEC-Tool, PolSEFF, program Round Baltic.

Doświadczenia

Firma nasza wykorzystuje doświadczenie i kompetencje fachowców oraz ekspert w, zgromadzonych wok ł firmy, przy realizacji energooszczędnych inwestycji wykonywanych przez indywidualnych inwestor w, samorządy i spółdzielnie. Od 1999 roku zrealizowaliśmy około 2000 audyt w energetycznych oraz 400 projektów budowlanych dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych.

Posiadamy europejski certyfikat neutralności klimatycznej przedsiębiorstwa branży budowlanej.

Zapraszamy do wspópracy i do korzystania z naszych usług- fachowych usług certyfikowanych audytorów i doświadczonych projektantów.