Audyt energetyczny przedsiebiorstwa

Zamów audyt energetyczny jak najszybciej aby nie narazić się na przekroczenie terminu jego wykonania!

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa  to studium zużycia energii w przedsiębiorstwie w wielu przejawach jego aktywności. Analizie podlegają obszary odpowiedzialne  łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, ocenę ich opłacalności oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii. Obszary objęte audytem mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa ale na ogół przedmiotem analizy są budynki, instalacje przemysłowe oraz transport.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa  to studium zużycia energii w przedsiębiorstwie w wielu przejawach jego aktywności. Analizie podlegają obszary odpowiedzialne  łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, ocenę ich opłacalności oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii. Obszary objęte audytem mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa ale na ogół przedmiotem analizy są budynki, instalacje przemysłowe oraz transport.

-zatrudnienie w roku średnio powyżej 250 pracowników

– osiągnięty obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro oraz gdy suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 miliony euro.

Przeprowadzony audyt to nie tylko spełnienie wymogów prawa, ale również wybór korzystnej strategii biznesowej i energetycznej  oraz możliwość lepszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Cena wykonania audytu jest zależna od wielu czynników i możliwa do określenia po przeprowadzeniu wstępnej analizy.

Kolejne kroki w celu wykonania z nami audytu:

  1. Kontakt
  2. Wstępna analiza i wycena
  3. Wizja lokalna
  4. Propozycje działań
  5. Wykonanie audytu przedsiębiorstwa