Badanie szczelności

Skontaktuj się z nami w celu zamówienia próby szczelności.

W związku z tendencją do wznoszenia budynków niemal zero energetycznych, coraz szerzej stosuje się badania szczelności. Ich wynik świadczy o jakości wykonania budynku oraz jest przydatny do precyzyjnego obliczania przyszłego zużycia energii na cele ogrzewania i chłodzenia. Dla budynków pasywnych oraz energooszczędnych dotowanych przez NFOŚiGW badanie takie jest obowiązkowe. Szczelność jest ważna gdy ilość powietrza wentylacyjnego w budynku jest regulowana i kiedy zastosowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Chodzi o to, by powietrze poprzez nieszczelności nie omijało takiego układu. Poza tym nieszczelne przegrody są narażone na destrukcyjne działanie wilgoci na budynek. Badanie szczelności budynku może być przeprowadzone na różnych etapach jego wznoszenia (stan zamknięty). Badanie przeprowadzane jest przy pomocy wentylatora umieszczonego w otworze drzwiowym i wytwarzającego podciśnienie w uszczelnionym budynku. Otrzymujemy dokładne wartości  ilości wnikającego do budynku powietrza oraz dane:

-strumienia przecieku powietrza

-powierzchni przecieku

-liczby wymian powietrza