CERTO

Program CERTO przeznaczony jest do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej, projektowanej charakterystyki energetycznej, bilans w energetycznych, optymalizacji wszystkich instalacji oraz przegród, obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego dla różnego rodzaju budynków ogrzewanych oraz chłodzonych.

1. PRZEZNACZENIE CERTO

Program CERTO pomaga w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej oraz w sporządzaniu charakterystyki energetycznej dla:

 • budynków mieszkalnych (np.: domki jednorodzinne, bloki mieszkalne)
 • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, biura itp.)
 • lokali mieszkalnych
 • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynk w handlowych ogrzewanych i chłodzonych

Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiekt w ogrzewanych jak i chłodzonych. CERTO pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.

2. OPTYMALIZACJA W CERTO

Za pomocą CERTO – OPTYMALIZACJA można optymalizować system grzewczy, system c.w.u., przegrody, stolarkę oraz wentylację mechaniczną. Na podstawie wynik w optymalizacji, CERTO formułuje treść proponowanych zmian do świadectwa charakterystyki energetycznej. Wyniki optymalizacji można także zaimportować w programie REMA w celu dołączenia do audytu remontowego wymaganego przez BGK załącznika optymalizacyjnego, lub zaimportować w programie ATERM do audyt w energetycznych. W najbliższej przyszłości moduł optymalizacyjny do CERTO obejmie także optymalizację systemu chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego.

3. MOŻLIWOŚCI CERTO

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia• Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysk w ciepła od oświetlenia
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiał w oraz liniowych mostków cieplnych
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych
 • Generowanie wynik w obliczeń do arkusza kalkulacyjnego
 • Eksport miesięcznych wynik w obliczeń do arkusza kalkulacyjnego

4. DODATKOWE ATUTY CERTO:

 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspert w, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
 • Możliwość generowania wydruk w do szyfrowanych plik w PDF oraz do ,„otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice)
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków

5. DOŁĄCZANE MATERIAŁY DO CERTO

 • Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu
 • Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa
 • Przykładowe pliki świadectw charakterystyki energetycznej, projektowanej charakterystyki energetycznej
 • Przykładowe pliki dla program w wsp łpracujących ze sobą: CERTO + REMA
 • Przykładowe pliki dla program w wsp łpracujących ze sobą: CERTO + ATERM

6. AKTUALIZACJA CERTO

CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy i w pełni automatyczny.

7. DOSTĘPNE BAZY W CERTO

 • gotowych dom w jednorodzinnych
 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskie
 • materiał w budowlanych
 • źródeł ciepła – kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów
 • współczynnik w przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.

8.TRYB DEMONSTACYJNY

Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wynik w obliczeń (pokazywane są podstawowe wskaźniki EP)

UWAGA!

Do pozyskania pełnej wersji programu CERTO niezbędne jest wcześniejsze pobranie i zainstalowanie wersji edukacyjnej programu CERTO

Program CERTO uzyskał rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE)

CENNIK PROGRAMÓW

ZASADY KORZYSTANIA: