Budownictwo pasywne

Neutralne klimatycznie budownictwo pasywne (niemal zero energetyczne nZEB) to idea wznoszenia budynków, w których dąży się do równowagi zysków i strat energetycznych w budynku. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych wraz z zastosowaniem wysoce efektywnych systemów wentylacji oraz źródeł energii.

Pierwsze doświadczenia użytkowników budynków pasywnych w Polsce pokazały, że o ile zimą klimat w pomieszczeniach i koszty eksploatacji takiego obiektu są zadowalające, o tyle latem pojawiają się duże problemy użytkowe, zwłaszcza w budynkach o odmiennym niż domy mieszkalne sposobie użytkowania. Podczas eksploatacji budynków w obowiązującym dziś standardzie energetycznym zużywa się ok. 80% całkowitej energii. Niezbędne jest więc poszukiwanie rozwiązań efektywnych energetycznie, ekologicznych i ekonomicznie uzasadnionych. To jednak nie wszystko. Nadrzędnym zadaniem projektantów powinno być zapewnienie odpowiedniego klimatu wewnętrznego w budynku.

W domu pasywnym wykorzystuje się zalety lokalizacji ( zwarta bryła, projekt o orientacji południowej i odpowiednim rozkładzie pomieszczeń), odzysk ciepła z systemu wentylacji (rekuperacja), wykorzystanie energii słonecznej oraz zyski ciepła pochodzące z normalnego użytkowania budynku. Osadzona w technice ciepłego montażu stolarka okienna dobrana jest parametrami powyżej standardów i z odpowiednim przeszkleniem. Bierne zyski słoneczne mogą pokryć do 40% zapotrzebowania na energię. Ważne jest też aby okna nie powodowały nadmiernego przegrzewania się wnętrza i nie zwiększały kosztów klimatyzacji. Tu właśnie gra rolę przemyślany projekt budynku oraz systemy osłon i rolet. Jako główne źródła ciepła  stosuje się pompy ciepła czerpiące energię z wywiewanego powietrza lub z gruntu. Dobry projekt uwzględniający wszystkie założenia budynku pasywnego pozwala uniknąć „przewymiarowania” źródła ciepła.

W naszych projektach i doradztwie zajmujemy się rozwiązaniami tego typu czyli prowadzącymi do zminimalizowania zapotrzebowania energetycznego a co za tym idzie- kosztów eksploatacji i ingerencji w klimat.