Etykieta energetyki stolarki

Narzędziem wspomagającym ocenę energetyczną stolarki i generującym odpowiednią etykietę energetyczną jest program komputerowy Etykieta Energetyczna Stolarki (EES), który można pobrać tutaj

Etykietowanie energetyczne obejmuje coraz szerszy zakres produkt w, urządzeń, a nawet mieszkań i dom w. Produkty związane z energią takie jak: urządzenia AGD, oświetlenie, komputery, monitory, telewizory i budynki mają duży udział w zużyciu zasobów naturalnych i energii na całym świecie i z tego powodu są poddane ocenie energetycznej. Ostatecznym celem jest spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju, przez ciągłą poprawę produkt w związanych z energią tak, aby redukować niekorzystne oddziaływania i osiągnąć optymalny poziom oszczędności energii, wykorzystując wszystkie dostępne mechanizmy.

Etykietowanie energetyczne jest narzędziem niezbędnym przy podejmowaniu decyzji o zakupie produkt w mających wpływ na zużycie energii. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie rozszerzonego zakresu etykietowania energetycznego zwłaszcza związanego z budynkami, które są odpowiedzialne za zużycie energii na poziomie 41 % w odniesieniu do jej całkowitej konsumpcji. Duży wpływ na zużycie energii w budownictwie mają przegrody zewnętrzne. Do tej grupy należy stolarka otworowa, kt ra zgodnie z obowiązującym prawem UE, powinna być etykietowana energetycznie we wszystkich krajach członkowskich już od kilku lat.

Aktualne obserwowane trendy architektoniczne wskazują na stale rosnący udział powierzchni przeźroczystych w powierzchni przegród zewnętrznych budynku. Minimalne wymagania prawne w zakresie izolacyjności termicznej dla dach w, ścian są ponad pięć razy bardziej rygorystyczne od wymagań stawianych stolarce budowlanej. Z tego powodu udział strat energii przez przegrody przeźroczyste będzie wzrastał. Najczęściej do oceny energetycznej okna przyjmuje się współczynnik przenikania ciepła, który zależy od:

  1. izolacyjności termicznej profili
  2. geometrii profili
  3. izolacyjności termicznej szyby
  4. izolacyjności termicznej ramki dystansowej
  5. geometrii okna (stosunku ramy do przeszklenia)
  6. przepuszczalności energii promieniowania słonecznego
  7. szczelności okna
  8. sposobu mocowania okna do budynku (mostki termiczne)
  9. osłony termicznej i przeciwsłonecznej
  10. automatyki sterującej osłony

Ze względu na tak dużą ilość parametr w, które mają wpływ na jakość energetyczną okna wbudowanego, niezbędne jest wprowadzenie etykietowania energetycznego, które w zintegrowany sposób pozwoli oceniać ostatecznie jakość energetyczną stolarki. Ocena energetyczna stolarki budowlanej nie jest przedsięwzięciem prostym. Wymaga uwzględnienia wielu czynnik w mających wpływ na końcowy efekt energetyczny. Z tego powodu niezbędne jest wdrożenie wielokryterialnej metody oceny energetycznej stolarki , która ostatecznie pozwoli projektantom oraz końcowym odbiorcom wybrać rozwiązania o optymalnej efektywności energetycznej.

Wszystkim producentom wykonującym stolarkę w oparciu o systemy informatyczne oferujemy pomoc w integracji programu Etykieta Energetyczna Stolarki z ich systemami produkcyjnymi, co umożliwi automatyczne sporządzanie i drukowanie wielu etykiet oraz niezbędnych raportów.