TOPTEN okna

Poprawa efektywności energetycznej budynków to aktualnie jeden z najważniejszych obszarów działań ekologicznych w Europie. Stolarka budowlana ma istotny wpływ na efektywność energetyczną budynku. Odpowiada za 15-30% całkowitego zużycia energii w budynku. W podjęciu właściwej decyzji inwestycyjnej może pomóc konkurs TOPTEN Okna, którego jesteśmy organizatorem.

Idea TOPTEN powstała w 2000 roku w Szwajcarii.  Projekt TOPTEN ACT (Enabling consumer action towards top energy-efficient products) posiada finansowanie z europejskiego programu HORIZON 2020. Jego celem jest promowanie w Europie najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń w różnych kategoriach (sprzęt AGD, biurowy, audiowizualny, pojazdy). Wybór produktów TOPTEN oparty jest na badaniu ich efektywności energetycznej i jest niezależny od producentów. Opiera się na deklaracjach, obiektywnych testach i niezależnych analizach.

Konkurs TOPTEN Okna odbywa się co 2 lata a jego celem jest promowanie na polskim rynku inwestorskim i konsumenckim najlepszych pod względem efektywności energetycznej okien i drzwi. Podsumowaniem konkursu jest wydawany katalog okien pionowych, połaciowych i drzwi wraz z etykietami energetycznymi sporządzonymi w naszym autorskim programie Etykieta Energetyczna Stolarki.

Uczestnikami konkursu są producenci oraz dystrybutorzy stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej przeznaczonej do montażu w indywidualnym i komunalnym budownictwie. Zgłaszana do konkursu stolarka powinna być dostępna na polskim rynku i posiadać wymagane prawem dokumenty potwierdzające deklarowane parametry techniczne, wydane przez akredytowane laboratoria polskie lub zagraniczne.

Laureaci konkursu TOPTEN są umieszczani w wydanym katalogu wraz z opracowaną etykietą energetyczną i otrzymują prawo korzystania z logo programu w promocji efektywnych energetycznie rozwiązań TOPTEN. Wyniki opublikują media patronujące konkursowi (głównie czasopisma budowlane oraz strony internetowe patronów).