Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to analiza techniczno-ekonomiczna, której wynikiem są wytyczne wykonania termomodernizacji budynku czyli takich działań i przekształceń budynku, które spowodują zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i wentylacji.

Wykonaliśmy już ponad 2000 audytów energetycznych budynków wszystkich typów. Współpracujemy z instytucjami prowadzącymi programy finansowe gdzie przeprowadzenie audytu to pierwszy krok do termomodernizacji. W naszych zaleceniach korzystamy z najnowszych technologii i materiałów zwiększających efekt prac. Obejmujemy analizą również rozwiązania oświetlenia oraz( tam gdzie jest to możliwe i celowe)zastosowanie fotowoltaiki, paneli solarnych itp.

Jako wstępną ocenę celowości i rentowności rozwiązań termo modernizacyjnych wykonujemy nieodpłatnie audyt szacunkowy ( analizę energetyczną) na podstawie informacji od właściciela lub zarządcy budynku.

Zalecana procedura:

1. Wypełnienie przez zarządcę ankiety do wykonania szacunkowego audytu
2. Ustalenie zakresu termomodernizacji
3. Wykonanie audytu
4. Wykonanie projektu