REMa

Program REMa służy do sporządzania audytów remontowych zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną z dn. 21.11.2008r. Współpracuje z CERTO w zakresie bilansów i optymalizacji, umożliwia też współpracę z innymi programami do sporządzania charakterystyki energetycznej budynku.

Program Rema wersja 2020 został opracowany w oparciu  o:

znowelizowaną 3 marca 2020 USTAWĘ z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459

oraz 

znowelizowanym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Główne zmiany prawne:

 1. Premia 15% dla budynków wielorodzinnych wykonanych przed 14. sierpnia 1961 rokiem poddanych zabiegom remontowym i termomodernizacyjnym
   
 2. Premia 50% dla budynków wielorodzinnych wykonanych przed 14. sierpnia 1961  rokiem poddanych zabiegom remontowym i termomodernizacyjnym należących w 100% do gminy
   
 3. Premia 60% dla budynków zabytkowych wielorodzinnych wykonanych przed 14. sierpnia 1961  rokiem poddanych zabiegom remontowym i termomodernizacyjnym należących w 100% do gminy
   
 4. Karta audytu remontowego:
 • wprowadzenie informacji o ilości mieszkań i użytkowników
 • oświadczenie że budynek spełnia lub nie spełnia wymagania warunków technicznych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków obowiązujące od 2021 roku,
 • oświadczenia dotyczące modernizacji źródła ciepła

Programy dostępne są dla aktualnych użytkowników REMa za dopłatą.

CENNIK