Aterm

Aterm

Program Aterm wersja 2020 został opracowany w oparciu o:
Znowelizowaną 3 marca 2020 USTAWĘ z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 oraz Znowelizowanym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Program Aterm służy do sporządzania audytów energetycznych. Analizy i wydruki są zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie Termomodernizacyjnej z dn. 21.11.2008r. Współpracuje z CERTO w zakresie bilansów i optymalizacji, przez co proces opracowania audytu jest szybki i prosty.