Optima

Program komputerowy OPTIMA to nowatorskie i kompleksowe narzędzie do modelowania energetycznego budynków, przeznaczone przede wszystkim dla architektów, inżynierów i doradców energetycznych

OPTIMA umożliwia – na poziomie koncepcyjnym:

• projektowanie nowych budynków,
• ocenę istniejących budynków,
• optymalizację budynków zarówno nowych (audyt projektowy) jak i istniejących (audyt energetyczny).

Niewątpliwymi zaletami OPTIMY są jego szybkość, intuicyjność i prostota obsługi, dzięki czemu model energetyczny budynku można sporządzić i zoptymalizować w kilka minut.

OPTIMA nadaje nowy wymiar projektowania budynków w oparciu o racjonalne i optymalne parametry techniczne i ekonomiczne.

Pomaga przede wszystkim w szybkim wykonaniu oceny energetycznej i ekonomicznej budynku, już na etapie koncepcji. Umożliwia skorygowanie przyjętych wstępnie założeń projektowych, również pod względem ekonomicznym. Program wykonuje charakterystykę energetyczną i optymalizację rozwiązań mających wpływ na jakość energetyczną budynku, aby ostatecznie wskazać rozwiązania optymalne. Zatem w OPTIMIE możemy oszacować efektywność energetyczną, ekologiczną i ekonomiczną poszczególnych elementów budynku mających wpływ na zużycie energii, jak również określić koszt ich zastosowania i ewentualny wzrost kosztów inwestycji.

Dla budynków projektowanych OPTIMA generuje:

• koncepcyjną projektowaną charakterystykę energetyczną
• koncepcyjny audyt projektowy
Dla budynków istniejących OPTIMA generuje:
• koncepcyjne świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny)
• koncepcyjny audyt energetyczny
OPTIMA jest następcą pakietu programów Agnes i eVe.