Referencje

EkoCentrum Wrocław

Przebudowa zespołu budynków na potrzeby Centrum Ekologicznego we Wrocławiu

Parametry:
Powierzchnia użytkowa 432m2
Kubatura 1300m3
Moc cieplna 32,0 kW
Zapotrzebowanie na ciepło 283 GJ/rok
Sprawność systemu c.o. 82%

Założenia:
– Dostosowanie budynków do nowej funkcji
– Wprowadzenie dużej ilości powierzchni zielonych – zielone dachy i ściany
– Zastosowanie nowych technologii
– Nowoczesny design z zachowaniem elementów historycznych
– Utworzenie wnętrza otwartego, dostępnego dla mieszkańców

Audyty energetyczne budynków Powiatu Oławskiego:

  1. Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Sala gimnastyczna
   ul. 3 Maja 1B, 55-200 Oława

   Powierzchnia użytkowa: 368,50 m²
   Kubatura: 2058 m3
  1. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy – Sala gimnastyczna
   ul. 3 Maja 18 E, 55-200 Oława

   Powierzchnia użytkowa: 787,10 m²
   Kubatura: 4808m3
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Sala gimnastyczna
  ul. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława

  Powierzchnia użytkowa: 427,40 m²
  Kubatura: 2455 m3
 2. Zespół Szkół, Jelcz-Laskowice – Sala gimnastyczna
  ul. Techników 26, 55-221 Jelcz-Laskowice

  Powierzchnia użytkowa: 623,92 m²
  Kubatura: 3396 m3

Zakres opracowania obejmował:

– termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplanie dachu oraz stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej)

– zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– modernizację systemu grzewczego

– wymianę źródła ciepła na pompy ciepła

– wymianę opraw oświetleniowych na LED

– zastosowanie instalacji fotowoltaicznej PV

 

Oszczędności energii końcowej:                                  1179 GJ/rok

Procentowa oszczędności energii końcowej:    55,51%

Oszczędności energii pierwotnej:                               454 MWh/rok

Procentowa oszczędności energii pierwotnej:  53,66%

Redukcja emisji CO2:                                                             193,18 Mg/rok

Audyty energetyczne budynków Powiatu Dzierżoniowskiego:

 1. Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, budynki A+B+C
  ul. Piłsudskiego 24 ,58-200 Dzierżoniów
  Powierzchnia użytkowa: 1946,45 m²
  Kubatura: 6434,14 m3
   
 2. Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Budynek D+E
  ul. Piłsudskiego 24 , 58-200 Dzierżoniów
  Powierzchnia użytkowa: 272,75 m²
  Kubatura: 748,49 m3
   
 3. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
  ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa
  Powierzchnia użytkowa: 2989,14 m²
  Kubatura: 8630,19 m3
   
 4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
  ul. Żeromskiego 41a, 58-260 Bielawa
  Powierzchnia użytkowa: 2210,41 m²
  Kubatura: 7853,53 m3

W audytach energetycznych przeprowadzono analizę ekonomiczną, energetyczną oraz ekologiczną mającą na celu wskazanie ulepszeń w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

 

Zakres opracowania obejmował:

– termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu pod poddaszem, ocieplanie dachu oraz stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej)

– zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– modernizację systemu grzewczego

– wymianę źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne

– wymianę opraw oświetleniowych na LED

 

Oszczędności energii końcowej:                                   6445 GJ/rok

Procentowa oszczędności energii końcowej:     73,28%

Oszczędności energii pierwotnej:                                2301 MWh/rok

Procentowa oszczędności energii pierwotnej:   72,02%

Redukcja emisji CO2:                                                              574,53 Mg/rok