Program GAP

Program GAPi służy do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej

Program GAPi pozwala w bardzo prosty sposób określić współczynnik przenikania ciepła dla najczęściej spotykanych typów okien. Program zawiera podpowiedzi w postaci zebranych danych z normy PN – EN ISO 10077-1 i w prosty sposób pozwala wykonać obliczenia U dla całego okna z uwzględnieniem wpływu mostków liniowych. Z naszej praktyki audytorsko-projektowej wynika, że inwestor wymaga coraz częściej precyzyjnego określenia wymagań dla stolarki okiennej i drzwiowej. Każde okno różniące się funkcją lub wymiarami posiada inny współczynnik przenikania ciepła. W metodologii audytorskiej posługujemy się jednym współczynnikiem przenikania ciepła dla okien przed i po termomodernizacji. W rzeczywistości okna o różnej geometrii mogą charakteryzować się rózną wartościa Uw. Aby uniknąć kłopotów na etapie realizacji, w audycie powinniśmy wskazać prawidłowe – obliczone zgodnie z normą i aprobatami wartości Uw, a nie przyjęte na podstawie ogólnie przyjętych zasad lub danych marketingowych producentów okien. Podejście takie nie będzie możliwe przy certyfikacji energetycznej budynku.

Proponujemy Państwu program GAPi dostosowany dla potrzeb audytorów, który pozwala wykonać obliczenia wrtości U zgodnie z normą PN – EN ISO 10077-1 (Własności cieplne okien drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część I Metoda uproszczona).