Ekspertyzy i pomiary termowizyjne

Wykorzystanie pomiarów termowizyjnych oraz ich analiza to popularna metoda badawcza w wielu dziedzinach związanych z energią i jej przetwarzaniem. W niektórych powszechna a w innych już niezbędna. Jest precyzyjna, szybka i nieinwazyjna.

Oferujemy przeprowadzenie badań kamerą termowizyjną  wraz z opracowaniem fachowej opinii lub ekspertyzy budowlanej .

W budownictwie pomiary termowizyjne pozwalają  wykrywać wady izolacji termicznej przegród budowlanych zarówno w budynkach starszych jak i nowych, wykazując błędy wykonawcze. Termowizja umożliwia wykrywanie niepożądanych mostków cieplnych, mostków parowych a także mostków powietrznych w przegrodach, miejsca zawilgoceń i zagrożenia rozwojem pleśni. Pomiary za pomocą kamery termowizyjnej stosuje się również w branży elektrycznej ( do kontroli np.: instalacji, transformatorów, bezpieczników), w ciepłownictwie (zły stan izolacji elementów sieci, lokalizacja przebiegu rur, ujawnianie wycieków i nieszczelności) oraz w przemyśle (badanie przewodów gazowych, szczelności zbiorników, przegrzewania się urządzeń).
Przeprowadzamy diagnostykę termowizyjną zarówno przed-  jak i powykonawczą.

Skorzystaj z nowoczesnego narzędzia badań Twojego obiektu!