Pierwszy Regionalny Okrągły Stół w województwie dolnośląskim odbył się 17 czerwca 2021 roku w formule online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących następujące sektory:

  • finansowy (20%),
  • samorządowy (20%),
  • ekspercki (60%).

Podczas Pierwszego Regionalnego Okrągłego Stołu przeprowadzono dyskusje w trzech grupach tematycznych:

  • Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych
  • Finansowanie renowacji budynków należących do samorządów i JST
  • Finansowanie renowacji budynków należących do przedsiębiorstw

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia.