W dniu 17.11.2022r. podczas konferencji „Ku neutralności klimatycznej-renowacja energetyczna budynków”, odbyła się debata w ramach drugiego Regionalnego Okrągłego Stołu programu Round Baltic na temat: „Polityka
i mechanizmy finansowe w nowej perspektywie w kontekście wyzwania jakim jest efektywność energetyczna zasobów budowlanych”.
Podzielono się uwagami na temat polityki i mechanizmów finansowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych. Omówiono zasoby do rewitalizacji do roku 2050, które wynoszą ok. 7,5 mln budynków w kraju. Przedyskutowano zmiany proporcji dofinansowania po 2020 roku oraz fundusze regionalne jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zauważono spadek zainteresowania kredytem komercyjnym i omówiono zalety i sposoby agregowania środków własnych oraz wzrost atrakcyjności mechanizmu Esco przy obecnych cenach energii.
Rozmawiano też o okresie zwrotu nakładów głębokiej termomodernizacji, jej najlepszych sposobach oraz o konieczności znalezienia wykonawców zadania w tak wielkiej skali.