Użytkowanie budynków nZEB może stwarzać problemy:

  • Zdarza się praca systemu chłodniczego w weekendy bądź w godzinach, kiedy obiekt nie jest użytkowany
  • Jednoczesna praca systemu chłodniczego i otwieranie okien nawet w nieużytkowanych pomieszczeniach i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej,
  • Praca klimakonwektorów przy niewielkich różnicach pomiędzy temperaturą zadaną a aktualną w pomieszczeniu
  • Brak wykorzystywania chłodzenia pasywnego
  • Chłodzenie pomieszczeń do temperatur zbyt niskich (20-22 st.C)
  • Nie właściwe wykorzystywanie swiatłołamaczy
  • Przygotowanie c.w.u. w godz. Poza okresem użytkowania

Poniżej zamieszczono podsumowanie z rocznej pracy nad analizą zużycia energii w budynku: