8 grudnia 2021 roku odbyło się seminarium pod nazwą „Ku neutralności klimatycznej” dla przedsiębiorców, aby przybliżyć im jakie istnieją możliwości finansowania inwestycji w zrównoważoną energię.
 
Podczas spotkania uczestników zapoznano z następującymi zagadnieniami:
  1.  Długoterminowa Strategia Renowacji
  2. Wnioski z Pierwszego Okrągłego Stołu województwa dolnośląskiego dotyczące finansowania renowacji budynków należących do przedsiębiorstw
  3. Mechanizmy finansowania efektywności energetycznej
  4. Wsparcie techniczne w zakresie: termomodernizacji przegród zewnętrznych, modernizacji systemu grzewczego oraz systemu wentylacji mechanicznej.
Poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały przedstawione podczas wydarzenia.