Drugi Regionalny Warsztat dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w województwie dolnośląskim

27.02.2024 odbył się Drugi Warsztat poświęcony założeniom do Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r. Przedstawiony został draft Mapy Drogowej i odbyła się dyskusja nad jej kształtem i treścią.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Materiały do pobrania :
Sprawozdanie z II Regionalnego Warsztatu BUPS
Prezentacja Jerzy Żurawski
Prezentacja DZDZ
Prezentacja Arkadiusz Węglarz

Linki :
https://bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/
https://bups.kape.gov.pl/platforma/