Kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do roku 2050, osiągnąć „neutralność klimatyczną”. Aby zrealizować cel osiągnięcia „równowagi” pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, wymagane jest podjęcie wysiłków na rzecz renowacji zasobów budowlanych. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej przywoływanymi w komunikacie „Fala renowacji”, w UE co roku podlega renowacji ok. 11% budynków, a wskaźnik renowacji ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej budynków wynosi jedynie 1%. W budownictwie, ze względu na olbrzymie zużycie energii, istnieją duże możliwości jej oszczędności. Do rozwinięcia powyższego tematu…

Zapraszamy do udziału w XIII konferencji pod ogólnym tytułem:

 „ku Neutralności Klimatycznej – RENOWACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW”.
Data: 16-17 listopada 2022r.
Miejsce: Hotel HASTON ul. Irysowa 1/3